Published: 2022-06-23

ASPECTS OF EPIDEMIOLOGICAL STUDY OF COVID-19 PANDEMIC: PERCEPTION AND BELIEFS IN DELTA STATE

G. E. Akpojotor, E. Morka, A. M. Jonathan, O. E. Michael, W. O. Egboduku, N. I. Okposo, B. C. Okolugbo, T. I. Ogharanduku, N. Okpara, E. Odibo, M. I. Ossiaugbo, E. O. Ndakara, O. Okinono, C. k. Obi, U. B. Owhe-Ureghe, N. J. Tonukari, O. P. G. Nmorsi, A. O. Egwunyenga

ORGAN AND BODY WEIGHTS CHANGES IN FEMALE WISTAR RATS EXPOSED TO DIFFERENT STRESSORS

B. C Nwogueze , A. E Ojieh, C. P Aloamaka , J. C Igweh , I Onyesom